Kvalitet

Våre renholdere får opplæring ved ansettelse samt kontinuerlig opplæring i sitt daglige arbeide.

Vi prøver å holde høy kvalitet på et hvert sted og til enhver tid. Rutiner, avvikshåndtering og kvalitetssikring skal være slik at våre tjenester i så liten grad som mulig er avhengig av personene som utfører arbeidet.

Våre rutiner skal være slik at alle medarbeidere uansett ferdigheter bringes opp på et høyt servicenivå.

Du som kunde skal enkelt få tak i oss.

Våre kunder er de eneste som på en troverdig måte kan si noe om hvordan LiJo Renhold AS fungerer i det daglige arbeidet. Ved innhenting av tilbud kan du se vår kundeliste slik at du selv bestemmer hvem du vil spørre.

Image with visual parallax effect

LiJo Renhold AS – din lokale Renholdsleverandør for næringslivet!